Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 090 godzin monitorowania zmian

VAT od samochodów od 1 kwietnia - aktywne druki, przepisy

Od 1 kwietnia 2014 r. będą obowiązywać nowe przepisy określające dokonywanie odliczeń związanych z pojazdami samochodowymi. Poznaj nowe przepisy obowiązujące od 1 kwietnia oraz skorzystaj z aktywnych druków do rozliczeń VAT od samochodów od 1 kwietnia.

Dla dokonywania odliczeń nie będzie miało znaczenia, czy jest to samochód osobowy, czy też posiada homologację ciężarową. Znaczenie będzie miał zakres wykorzystania pojazdów do działalności gospodarczej.

Nowe zasady będzie regulował całkowicie znowelizowany art. 86a ustawy o VAT. W przepisie tym zawarte będzie również ograniczenie możliwości odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa. Artykuł 88a ustawy o VAT dotychczas wyłączający możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa zostanie uchylony.

Zobacz ustawę o podatku od towarów i usług obowiązującą od 1 kwietnia 2014 r. »

W przypadku większości pojazdów samochodowych (w szczególności w przypadku samochodów osobowych) uznanie ich za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika wymagać będzie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Ewidencja będzie musiała być prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy aktywne wersje dokumentacji związanej z użytkowaniem samochodów.

1. Ewidencja przebiegu pojazdu »

2. Ewidencja przebiegu pojazdu VAT, gdy samochód użytkuje inna osoba niż pracownik »

3. Ewidencja przebiegu pojazdu VAT »

3. Oświadczenie o używaniu pojazdu dla celów służbowych »

4. Miesięczne zestawienie poniesionych wydatków »

5. Wyliczenie kwoty wydatków które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów związanych z eksploatacją samochodu nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w danym miesiącu »

Ponadto na podatnikach wykorzystujących wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, ciążyć będzie nowy obowiązek. Otóż podatnicy ci będą obowiązani składać naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach na formularzu VAT-26.

Termin na złożenie tej informacji będzie wynosić siedem dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (art. 86a ust. 12 ustawy o VAT).

Zobacz nowy formularz VAT-26 »

VAT 2017. Komentarz

VAT 2017. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. czyli tzw. dużą nowelizację, oraz 1 marca i 1 września 2017 r.

Kup już za: 299.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00