Login: Hasło:
 Pomoc
  • 143 090 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [7 z 4137]

Jak w 2017 r. wynagradzać egzaminatorów za udział w maturach

W 2017 r. wzrosło wynagrodzenie egzaminatorów przeprowadzających egzaminy maturalne. W zależności od rodzaju egzaminu wysokość wynagrodzenia za jednego zdającego waha się od 12,16 zł do 29,07 zł. Z kolei nauczyciele akademiccy za udział w ustnej części egzaminu maturalnego otrzymają od 8,41 zł do 20,69 zł za każdego zdającego.

Zobacz porady z zakresu prawa oświatowego>>>

Podstawą ustalenia wynagrodzenia za egzamin maturalny jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego:

● tytuł zawodowy magistra,

● przygotowanie pedagogiczne

– w 2017 r. wynagrodzenie to wynosi 3149 zł.
Stawki wynagrodzenia

Płaca egzaminatora to odpowiedni – zależnie od rodzaju (etapu, poziomu) egzaminu – procent uposażenia nauczyciela dyplomowanego (tzw. stawki). Wynagrodzenie egzaminatora jest proporcjonalne do liczby zdających.

Przeczytaj więcej>>>

VAT 2017. Komentarz

VAT 2017. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017 r. czyli tzw. dużą nowelizację, oraz 1 marca i 1 września 2017 r.

Kup już za: 299.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00