Login: Hasło:
 Pomoc
  • 146 583 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [18 z 4473]

Brak zarejestrowania spółki to jeszcze nie powód niepobrania daniny

Notariusz, który sporządza umowę spółki, np. komandytowej, musi pobrać PCC od wspólników – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 września 2017 r., sygn. akt II FSK 2136/15.

Zobacz porady z zakresu prawa handlowego>>>

Spór w tej sprawie toczyła z fiskusem notariusz, na którą ustawa nakłada obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Rejent miała wątpliwości, w jaki sposób ma wypełnić swoją powinność, skoro zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy o PCC obowiązek podatkowy ciąży na spółce (w tym wypadku chodziło o spółkę komandytową), a ta powstaje dopiero z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 109 par. 1 kodeksu spółek handlowych).

W tej sytuacji notariusz uznała, że nie może pobrać podatku od wspólników, bo to nie oni są podatnikami. Co więcej, uważała, że nie może pobrać podatku już po zawarciu umowy spółki i jej zarejestrowaniu, bo dokonanie czynności cywilnoprawnej wymaga wcześniejszej zapłaty PCC.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził jednak, że obowiązek podatkowy powstaje już w chwili dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli w tym wypadku – w momencie zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Nie jest więc uzależniony od wpisania spółki do sądowego rejestru. Dodał, że skoro obowiązek podatkowy spoczywa na spółce, to w dniu podpisania jej umowy przed notariuszem podatek powinni pokryć wspólnicy. Na potwierdzenie powołał art. 109 par. 2 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym osoby działające w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisem do rejestru, odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Notariusz nadal miała co do tego wątpliwości i złożyła skargę do WSA w Szczecinie. Sąd przyznał jednak rację fiskusowi. Orzekł, że rejent powinna wyegzekwować podatek od osób działających w imieniu zakładanej spółki.

Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Jacek Brolik wyjaśnił, że koncepcja zaproponowana przez notariusz prowadziłaby do tego, iż w praktyce ogóle nie mogłyby być stosowane przepisy dotyczące opodatkowania czynności polegającej na zawarciu umowy spółki osobowej. ⒸⓅ

Patrycja Dudek

Nowe Prawo wodne. Przewodnik po zmianach

Jedyna na rynku publikacja, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z nowymi przepisami, zawartymi w ustawie z 20 lipca 2017 r. Niezbędna pozycja dla tych ,którzy muszą jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności.

Kup już za: 128.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00