Login: Hasło:
pomoc pomoc

  • 125 502 godzin monitorowania zmian
  • 691 470 aktów prawnych i dokumentów [ 1 130 od wczoraj ]
  • 41 682 porad i kompleksowych komentarzy [ 44 od wczoraj ]
pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2012 nr 7 str. 3
wersja obowiązująca od 2012-01-31

wróć do listy [2 z 2]
TREŚĆ PRZYPISU Zamknij

DECYZJA KOMISJI

z dnia 20 grudnia 2011 r.

w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9380)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/21/UE)

Treści dostępne dla zalogowanych użytkowników Nie masz dostępu do tego produktu Zamawiam dostęp

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2015 INFOR PL S.A.

do góry